Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582
E-mail info@qp3.nl

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Telefoon: 06 - 26833946
e-mail: mpeperkamp@qp3.nl

 

Voor uw aanmelding bij QP3 hebt u een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling nodig.

Uw huisarts zal u, mogelijk in samenwerking met de praktijkondersteuner (POH-GGZ), verwijzen. Zij maken een eerste inschatting van de aard en de ernst van uw klachten. Dit betreft een verwijzing naar de Basis generalistische GGZ dan wel naar de Specialistische GGZ. Voor meer informatie kunt u onderstaande link van de LVVP raadplegen.

www.LVVP.info/voor-clienten

U kunt zich als volgt aanmelden:

U kunt ieder van ons persoonlijk benaderen voor overleg over plaatsing op de wachtlijst. Informatie over onze individuele wachttijden vindt u onder wachttijden. Onze mailadressen vindt u onder: Wie zijn wij?

Clientenlogin

Wij maken gebruik van beveiligde mail via Clientenlogin. Dit betekent dat u met uw behandelaar over inhoudelijke zaken kunt mailen op een veilige manier. Hiervoor hebben wij uw mailadres nodig. Wij verzoeken u om bij het eerste mailcontact geen persoonlijke gegevens te vermelden zoals personalia of medische gegevens. Op het moment dat uw mail binnen gekomen is, wordt u terug gemaild vanuit deze beveiligde omgeving van Clientenlogin. U ontvangt dan een mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u antwoordt op onze beveiligde mail zal uw mail binnen de veilige omgeving verzonden worden.