Contact QP3/P3

De praktijk is gevestigd op:

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

 

 

Voor uw aanmelding bij QP3 hebt u een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts, psychiater of GGZ-instelling nodig.

Uw huisarts zal u, mogelijk in samenwerking met de praktijkondersteuner (POH-GGZ), verwijzen. Zij maken een eerste inschatting van de aard en de ernst van uw klachten. Dit betreft een verwijzing naar de Basis generalistische GGZ dan wel naar de Specialistische GGZ. Voor meer informatie kunt u onderstaande link van de LVVP raadplegen.

LVVP.info/voor-clienten

U kunt zich als volgt aanmelden:

U kunt ieder van ons persoonlijk benaderen voor overleg over plaatsing op de wachtlijst. Informatie over onze individuele wachttijden vindt u onder wachttijden. Een contactbutton voor de desbetreffende behandelaar vindt u onder: Wie zijn wij? 

Zivver (beveiligde mailomgeving)

In het kader van de aangescherpte privacywetgeving (AVG) maken wij gebruik van beveiligde mail via Zivver. Voor meer informatie (waaronder een praktische gebruikershandleiding) kunt u kijken onder Privacy