Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582
E-mail info@qp3.nl

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Telefoon: 06 - 26833946
e-mail: mpeperkamp@qp3.nl

 

Voor uw aanmelding bij QP3 hebt u een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling nodig.

Uw huisarts zal u, mogelijk in samenwerking met de praktijkondersteuner (POH-GGZ), verwijzen. Zij maken een eerste inschatting van de aard en de ernst van uw klachten. Dit betreft een verwijzing naar de Basis generalistische GGZ dan wel naar de Specialistische GGZ. Voor meer informatie kunt u onderstaande link van de LVVP raadplegen.

www.LVVP.info/voor-clienten

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

1.U kunt ieder van ons persoonlijk benaderen voor overleg over plaatsing op de wachtlijst. Informatie over onze individulee wachttijden vindt u onder wachttijden. Onze mailadressen vindt u onder: Wie zijn wij?

2. Telefonisch via telefoonnummer 026-4465812. Het is mogelijk dat u dan het antwoordapparaat hoort. Spreek dan uw naam en telefoonnummer in en degene door wie u terugebeld wilt worden. Die belt u dan zo spoedig mogelijk terug.