Uitsluiting aansprakelijkheid

Algemeen

De informatie op deze website hebben wij met grote zorgvuldigheid samengesteld. QP3 noch de individuele therapeut is echter aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

E-mail

De informatie die wij via e-mail ontvangen is voor ons altijd vertrouwelijk en wij behandelen die volgens ons (op de Nederlandse wetgeving gebaseerd privacybeleid.

Gebruik informatie

QP3 noch de individuele therapeut kan aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, het zonder (dokters)advies of overleg wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een behandelaar.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan QP3 worden aangeboden. Wij doen dat uitsluitend ter informatie. QP3 heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van QP3.