Voor een verwijzing naar een van onze behandelaren heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of uw behandelend (bedrijfs)arts cq. psychiater.

Vervolgens kunt u via de contactbutton die u aantreft bij de afzonderlijke behandelaren onder Wie zijn wij? een verzoek tot contact versturen. Belangrijk te vermelden is, gezien de privacywetgeving (AVG), dat u uw verwijsbrief bij dit eerste contact nog niet mee stuurt. U wordt door de betreffende behandelaar binnen een aantal werkdagen teruggebeld of gemaild via zijn/haar beveiligde mailaccount van Clientenlogin.

Vanzelfsprekend hebben we als behandelaren onze eigen theoretische en methodische achtergrond en stijl van werken, maar we werken allen volgens de kwaliteitseisen van de wet BIG.

Diagnostiek en behandeling

We beginnen met één of enkele intake-gesprekken. Samen met u maken wij een inschatting van uw problematiek, formuleren een hulpvraag en bespreken uw verwachtingen. Om een goed beeld te krijgen van u als persoon, uw achtergrond, uw problemen en klachten kan het zijn dat we u vragenlijsten in laten vullen. Soms kan het belangrijk zijn navraag te doen naar rapportage van een eerdere behandeling, dit gebeurt alleen met uw toestemming. Op indicatie kan er psychologisch onderzoek volgen.

Daarna leggen wij een diagnose en behandelovereenkomst aan u voor ter ondertekening voor akkoord. We formuleren hierin de doelen van de behandeling. Deze doelen zullen we regelmatig samen met u evalueren.

De duur van een individuele behandelafspraak is in principe 45 minuten.
Voor informatie over partner-relatietherapie kunt u kijken bij K. van den Berg onder het kopje Wie zijn wij?

Bij de eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

  • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)

  • verwijsbrief van een huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling