Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Alleen M. Peperkamp is hier werkzaam.

Zij is bereikbaar via: 06 - 26833946

 

We beginnen met één of enkele intake-gesprekken. Samen met u maken wij een inschatting van uw problematiek, formuleren een hulpvraag en bespreken uw verwachtingen. Om een goed beeld te krijgen van u als persoon, uw achtergrond, uw problemen en klachten kan het zijn dat we u vragenlijsten in laten vullen. Soms kan het belangrijk zijn navraag te doen naar rapportage van een eerdere behandeling, dit gebeurt alleen met uw toestemming. Op indicatie kan er psychologisch onderzoek volgen.

Daarna leggen wij een diagnose en behandelovereenkomst aan u voor ter ondertekening voor akkoord. We formuleren hierin de doelen van de behandeling. Deze doelen zullen we regelmatig samen met u evalueren.

De duur van een individuele behandelafspraak is in principe 45 minuten. 

Bij uw eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)
  • verwijsbrief van een huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling