Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Alleen M. Peperkamp is hier werkzaam.

Zij is bereikbaar via: 06 - 26833946

 

Als u klachten heeft over uw behandeling of behandelaar, horen wij dat graag van u zodat we gezamenlijk kunnen proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kunt u onderstaande informatie raadplegen.

De praktijkhouders binnen QP3 zijn voor hun handelen gebonden aan de voorschriften zoals die zijn gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Informatie over het BIG-register vindt u op de website BIG-register (u komt direct op de pagina Zorgconsument).

Informatie over klachtenregelingen

Klachtenregeling van de LVVP: Hoe te handelen bij klachten

Klachtenregeling van het NIP: Als u ontevreden bent over een psycholoog

Klachtenregeling van de NVvP: NVvP klachtenregeling

Onder Wie zijn wij? kunt u zien bij welke beroepsvereniging uw behandelaar aangesloten is.

Meer informatie over uw rechten als patiënt of cliënt vindt u op pagina Patiëntrecht en cliëntrecht van de Rijksoverheid. Voor informatie over de verschillende manieren waarop u een klacht kunt indienen klikt u hier.