Als u klachten heeft over uw behandeling of behandelaar, horen wij dat graag van u zodat we gezamenlijk kunnen proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kunt u onderstaande informatie raadplegen.

De praktijkhouders binnen QP3 zijn voor hun handelen gebonden aan de voorschriften zoals die zijn gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Informatie over het BIG-register vindt u op de website BIG-register

Informatie over klachtenregelingen

Klachtenregeling van de LVVP: Hoe te handelen bij klachten

Klachtenregeling van het NIP: Als u ontevreden bent over een psycholoog

Klachtenregeling van de NVvP: NVvP klachtenregeling

Klachtenregeling van de NVP:Klachtenregeling NVP

Onder Wie zijn wij? kunt u zien bij welke beroepsvereniging uw behandelaar aangesloten is.

Meer informatie over uw rechten als patiënt of cliënt vindt u op pagina Patiëntrecht en cliëntrecht van de Rijksoverheid.

Voor verdere informatie over de verschillende manieren waarop u een klacht kunt indienen klikt u hier.

Recht op inzage dossier

Onze praktijk stelt zich kenbaar en transparant op zoals voorgeschreven en vereist. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksoverheid.