Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582
E-mail info@qp3.nl

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Telefoon: 06 - 26833946
e-mail: mpeperkamp@qp3.nl

 

Toestemming

Wij zullen u om uw schriftelijke toestemming vragen voor eventueel overleg met uw huisarts of anderen. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Aan anderen, zoals Arbo-artsen of directe familie, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Inzage in uw dossier

Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een andere psycholoog de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Beperkingen bij inzage

U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner. Tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan echter wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.

Eigendom van uw dossier

Het dossier is eigendom van QP3, u kunt het dus niet meenemen. Het is wel mogelijk een kopie te krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De psycholoog mag u in dit geval een redelijke vergoeding vragen voor de kosten. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Diagnose Behandel Combinatie

Als psychotherapie geïndiceerd is, kan uw therapeut de gesprekken bij uw verzekeraar declareren. Dat gebeurt aan het einde van de behandeling. Uw therapeut registreert de gesprekken in de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In de DBC worden de diagnose en de activiteiten die in het kader van uw therapie verricht zijn geregistreerd. De gegevens van de DBC worden geanonimiseerd opgeslagen in een landelijke database, het Diagnose Informatie Systeem (DIS). Hoewel de privacy van uw gegevens voldoende beveiligd zou moeten zijn, bestaan daarover nog veel twijfels.
Wij kunnen daarom de privacy van uw gegevens niet volledig garanderen. De factuur die wij aan uw verzekeraar sturen is niet anoniem: uw verzekeraar kan op die factuur de globale diagnose en behandelactiviteiten inzien. Als van deze vergoedingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, vraagt uw therapeut bij de start van de behandeling of u kunt instemmen met het feit dat uw gegevens volgens deze procedure worden verwerkt.