Contact QP3/P3

De praktijk is gevestigd op:

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

 

 

Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Supervisor | Leertherapeut

 • GZ Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Supervisor Basis Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
 • Supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Supervisor/Leertherapeut Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

Wie ben ik?

Ik ben sinds 1981 werkzaam in de GGZ en verbonden geweest aan verschillende instellingen en vanaf 1989 daarnaast deels als vrijgevestigd psychotherapeut actief. Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in de behandeling van veelsoortige problematiek bij voornamelijk volwassenen.

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht?

U kunt bij mij terecht met problemen die u met uzelf hebt en/of in de omgang met anderen. De klachten waar u last van hebt kunnen reden zijn om hulp te zoeken. De hulp is afhankelijk van wat nodig is en kan bestaan uit individuele gesprekken maar ook uit relatiegesprekken.

Werkwijze

Om goed aan te sluiten bij uw hulpvraag is het belangrijk om de onderliggende problematiek goed te kennen. Uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis zal aandacht krijgen bij het ontstaan en in stand houden van uw klachten en hoe dit u op verschillende levensgebieden thans parten spelen. De behandeling zal erop gericht zijn om uw persoonlijk functioneren te optimaliseren en uw klachten te reduceren. De duur van de behandeling zal afhankelijk zijn van de aard en de ernst van uw klachten, maar ook van wat nodig is om hier in de toekomst minder last van te hebben.

Aanmelding en contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Voor meer informatie over Zivver zie Privacy

 

Start veilig bericht

 

Overige informatie

BIG-registratie

 • Klinisch Psycholoog: 19049872025
 • Psychotherapeut: 19049872016
 • Op de pagina links vindt u link naar de website van het BIG-register.

Aangesloten bij

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT)

Op de pagina links vindt u links naar de websites van de beroepsverenigingen.

Contracten zorgverzekeraars:

Ik heb met ( praktisch)  alle zorgverzekeraars een contract en raad u aan om bij uw zorgverzekeraar zekerheidshalve navraag te doen. De contracten hebben een budgettair kostenplafond waarover ik u kan informeren in geval dit voor u gevolgen heeft.

U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.  Dit geldt tevens voor de documenten Privacystatement en"Betalingstarieven- en voorwaarden"