Contact QP3/P3

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582
E-mail info@qp3.nl

Locatie Zevenaar

Oude Doesburgseweg 57
6901 HH Zevenaar

Telefoon: 06 - 26833946
e-mail: mpeperkamp@qp3.nl

 

Klinisch psycholoog | Psychotherapeut | Supervisor

 • Systeemtherapeut
 • EFT therapeut
 • EMDR Therapeut

Wie ben ik?

Ik ben klinisch-psycholoog, psychotherapeut en gezins- en relatietherapeut. Vanaf 1994 ben ik werkzaam geweest bij verschillende organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen en hun gezinnen. Sinds 2005 werk ik als vrijgevestigd psychotherapeut en heb ik mijn werkveld uitgebreid naar de behandeling van (jong)volwassenen en (echt)paren. Naast mijn werkzaamheden bij QP3 ben ik als klinisch-psycholoog - psychotherapeut en gezinstherapeut werkzaam bij Karakter, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Arnhem.

Ik ben supervisor voor de NVRG, de NVP en de VKJP. Sinds januari 2016 ben ik geregistreerd leertherapeut voor de VKJP. Daarnaast ben ik supervisor en leertherapeut voor de BIG (kinder- en jeugd)opleidingen (GZ, PT en KP). 

Mijn specialisaties zijn:

 • Cliëntgerichte psychotherapie (individueel)
 • Systeemtherapie
 • Partner-relatietherapie
 • EF(FT)T (Emotionally Focuses (Family) Therapy

Werkwijze

In mijn werkwijze hecht ik veel waarde aan een respectvolle en accepterende bejegening binnen een veilige context, waarbij ik uw persoon en ervaringen centraal stel. Om gezamenlijk tot oplossingen te komen werk ik vooral met uw klachten en ervaringen in het hier en nu en plaats deze tegen een achtergrond van belangrijke relaties in de omgeving (partnerrelatie, werk, gezin, opleiding). Ik heb aandacht voor uw ervaringen uit het verleden, daar waar ze van invloed zijn op uw huidige klachten.

De therapie zie ik als een proces dat gericht is op het afnemen van uw klachten, maar ook als een manier om tot persoonlijke groei en integratie van uw denken, voelen en handelen te komen. U kunt van mij een actieve, accepterende en transparante opstelling verwachten. Ik zal me richten op uw zelfwerkzaamheid en u stimuleren om met uw eigen kracht tot persoonlijke groei te komen.

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform de wettelijke richtlijnen en BIG registraties.

In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostiek- en evaluatievragenlijsten. Ik maak daarbij gebruik van het software programma Telepsy.  U wordt gevraagd in te loggen op een beveiligd account, om daar de persoonlijk voor u geselecteerde vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten worden in de therapiesessies met u besproken.

Aanbod

Tijdens de intake zal ik u vragen naar uw hulpvraag, uw verwachtingen, uw huidig functioneren en uw ervaren klachten. Ik zal daarbij ook aandacht besteden aan uw persoonlijke en relationele ontwikkelingsgeschiedenis. Soms maak ik daarbij gebruik van vragenlijsten of testpsychologische instrumenten. Dit maakt het mogelijk om samen met u tot een goed behandelplan te komen, waarin een diagnose en daaruit voortvloeiende doelstellingen worden opgenomen.

Het behandelplan wordt met u doorgenomen en u krijgt daarvan een schriftelijk afschrift. Afhankelijk van de overeengekomen behandeldoelen pas ik verschillende behandelmethoden toe.

Niet verzekerde zorg

Indien na intake blijkt dat u niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg volgens de basisverzekering is mijn tarief voor onverzekerde zorg: € 90,00 per sessie van 45 minuten (excl. rapportage en overleg met overige betrokkenen)

Partner-relatietherapie

Partners: In relaties beïnvloeden wij elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met de ander. Dit is een complex proces waarbij problemen kunnen ontstaan zoals meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen, ruzies als gevolg van tegenstrijdige wensen, moeizame onderlinge communicatie of gebrek aan uitwisseling van emoties waardoor partners de verbinding met elkaar zijn kwijtgeraakt. Ook vragen over het vormgeven van het gezamenlijke ouderschap na een echtscheiding kunnen reden zijn om als (ex)partners in therapie te gaan. We werken in therapie gezamenlijk aan veranderingen in de manier waarop u als partners met elkaar omgaat (bijv. door te leren beter met elkaar te communiceren) en zullen ook werken aan het herstel van emotionele verbinding met de ander (om daarmee het begrip te vergroten van elkaars intenties en verlangens).

Kosten en vergoeding partner-relatietherapie

Partnerrelatietherapie wordt sinds januari 2013 in veel gevallen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat de kosten van de partnerrelatie sessies dan voor uw eigen rekening komen. In een aantal gevallen komt u echter wel in aanmerking voor vergoeding, bijvoorbeeld als u of uw partner een psychiatrische diagnose blijkt te hebben, zoals bijvoorbeeld een angst- of stemmingsstoornis (U mag dan niet ook tegelijkertijd elders in behandeling zijn voor dezelfde diagnose). Mijn huidige tarief is € 90,- per sessie van 45 minuten. Bij zelfbetalers wordt in principe geen rapportage verstrekt, zoals bijvoorbeeld aan uw huisarts of een andere betrokken hulpverlener. Op verzoek en tegen betaling is rapportage vanzelfsprekend wel mogelijk.

Individuele psychotherapie

(Jong)volwassenen
U kunt bij mij terecht voor bijvoorbeeld stemmingsklachten, gevoelens van onzekerheid, rouwproblemen, angstklachten, werk- of studiegerelateerde klachten, problemen met uw zelfbeeld, emotionele problemen, of problemen in of als gevolg van de relatie met belangrijke anderen (vrienden, partner, ouders). Ook kunnen traumatische gebeurtenissen in het verleden aanleiding zijn om hulp te zoeken.

EMDR (eye-movement-desensitisation-reprocessing)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van (een) ingrijpende of schokkende gebeurtenis(sen). Een groot deel van de betrokkenen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Ook kan het vermijden van angstige situaties hierbij horen. EMDR is bedoeld voor mensen met posttraumatische stressklachten of andere angst gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld faalangst.

Transitie van de jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 hebben de gemeenten de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren overgenomen van de zorgverzekeraars. Dit betekent voor mijn werkzaamheden binnen QP3, dat behandelingen van kinderen en jongeren niet langer door mij gedeclareerd kunnen worden. Diagnostiek en behandeling voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar is nog altijd gewoon mogelijk.

Aanmelding en contact

Voor aanmelden en informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige informatie

Contracten

 • B-GGZ
 • S-GGZ

Contracten met alle zorgverzekeraars

No-showtarief: €67,50 (Wanneer u korter dan 24 uur van te voren afzegt, of niet bent verschenen). 

BIG-registratie

 • Psychotherapeut: 49050554916
 • Gezondheidspsycholoog: 29050554925

Aangesloten bij  

 • Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)
 • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP)
 • Stichting Emotionally Focused Therapie Nederland (EFT)

Op de pagina links vindt u links naar de websites van de beroepsverenigingen.

In het bezit van Kwaliteitscertificaat praktijkvisitatie LVVP  NVVP-visitatielogo

U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.