Klinisch psycholoog | Psychotherapeut | Systeemtherapeut | Supervisor | Leertherapeut | Docent

         Wie ben ik?

Mijn naam is Kitty van den Berg. Ik ben klinisch-psycholoog, (kinder- en jeugd)psychotherapeut en gezins- en relatietherapeut. Van huis uit ben ik orthopedagoog (Radboud Universiteit Nijmegen) en ben vanaf 1994 werkzaam bij verschillende organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen en hun gezinnen. 

Vanaf 2005 werk ik ook als vrijgevestigd psychotherapeut en heb ik mijn werkveld uitgebreid naar de behandeling van (jong)volwassenen en (echt)paren. 

Mijn huidige werkzaamheden richten zich op systeemtherapie (partner-relatie en gezin) voor volwassen patiënten (18+) en als opleider (docent, leertherapeut, supervisor). Momenteel werk ik niet meer met individuele volwassen patiënten binnen QP3. Naast mijn werkzaamheden bij QP3 ben ik als klinisch psycholoog - psychotherapeut en gezinstherapeut werkzaam bij Praktijk Relou Arnhem, een systemisch georiënteerde GGZ praktijk voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

Wat doe ik?

Systeemtherapie(zelfbetalers; voor meer informatie kijk onder kopje Tarieven en Behandelovereennkomst):

Partner-relatietherapie

In iedere relatie ervaren mensen weleens problemen met elkaar. Wanneer deze problemen niet vanzelf weer overgaan kan dat een zware wissel trekken op het psychische en lichamelijke welbevinden van jullie beiden. In de wisselwerking die jullie met elkaar hebben, kunnen interactiepatronen ontstaan die als onprettig en soms zelfs als machteloos makend worden ervaren. Wanneer de onderlinge communicatie stroef verloopt, de sfeer negatief is geworden en het gevoel ontstaat dat je de ander niet goed meer kunt bereiken, zou relatietherapie een manier kunnen zijn om tot positieve verandering te komen.

In mijn werkwijze ligt de focus op het samen zoeken naar herstel van emotionele verbinding. We onderzoeken hoe jullie interactionele patronen zijn ontstaan en welke ervaringen daarin een betekenisvolle rol hebben gespeeld. Vaak is dat een combinatie van ervaringen uit jullie huidige relatie, eerdere (partner-)relaties en hechtingservaringen vanuit jullie gezin van oorsprong.

Tijdens de therapie zoeken we naar een manier om de negatieve interacties om te buigen zodat jullie relatie weer een plek wordt waarbinnen je jezelf kunt zijn in verbinding met de ander. Waar begip is voor elkaars behoeften en ruimte voor zowel pijnlijke als plezierige emoties.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat emotiegerichte partnerrelatietherapie veelal een positief effect zal hebben op de gezondheid van de relatie maar ook op het individuele welbevinden, zowel in psychische als in lichamelijke zin.

Gezinstherapie (18+)

Wat betreft het werken met gezinsrelaties werk ik in mijn eigen praktijk alleen met volwassenen. Voor gezinstherapie bij gezinnen met kinderen onder de 18 jaar, wil ik u verwijzen naar mijn collega's in de GGZ jeugd, al dan niet vrijgevestigd.

Wanneer u als volwassene relationele problemen ervaart met een broer of zus, met een zoon of dochter of met een (of beide) ouder(s), kunt u bij mij terecht voor systeemtherapie. Binnen families kunnen moeilijke situaties ontstaan die als pijnlijk worden ervaren en tot kwetsbare gevoelens leiden. Wanneer u er gezamenlijk voor kiest uw onderlinge band te verbeteren, kunnen we middels gezinsgesprekken werken aan herstel van (emotionele) verbinding.

Mijn werkwijze is procesgericht en transparant. Ik gebruik mijn klinische ervaring en deskundigheid als psychotherapeut en combineer deze met een warme en professionele attitude. Veiligheid in het therapeutisch contact is daarin een belangrijke voorwaarde voor een goedlopend therapieproces.

Wanneer u meer wilt lezen over EF(F)T kijk dan op www.eft.nl

Opleidingsactiviteiten

 • Als docent ben ik werkzaam bij RCSW (Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen) te Nijmegen. Ik geef daar les over systeemtherapie aan klinisch psychologen en psychotherapeuten in opleiding.

 • Ik verzorg supervisie (individueel en groeps-) voor psychologen in opleiding tot gezondheidspsycholoog (BIG), klinisch psycholoog (BIG) of (kinder- en jeugd)psychotherapeut (BIG) op het gebied van systeemtherapie, ouderbegeleiding en/of experientiele/persoonsgerichte psychotherapie voor kinderen en adolescenten.

 • Ik verzorg daarnaast ook supervisie ten behoeve van de opleidingsroute tot systeemtherapeut (NVRG) of systeemtherapeutisch werker (NVRG).

 • Ik verzorg leertherapie voor klinisch psychologen (KP), psychotherapeuten (PT), verpleegkundig specialisten (VS) en systeemtherapeuten (NVRG).

Mijn opleiding en ervaring ligt op het gebied van:

 • Systeemtherapie

 • Partner-relatietherapie

 • Kinder- en jeugdpsychotherapie

Mijn specialisaties liggen met name op het gebied van:

 • EF(FT)T (Emotionally Focuses (Family) Therapy

 • Psychotrauma (o.a. EMDR)

 • Schematherapie

In de documenten hieronder geef ik nadere informatie over praktische zaken (waaronder tarieven) maar kunt u mij als professional ook wat beter leren kennen. Wanneer u vragen heeft over beschikbaarheid, mail me dan gerust. 

Leertherapie document

Supervisie document

Tarieven en behandelovereenkomst

Partner-relatietherapie en systeemtherapie (18+) worden sinds januari 2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Gezien ik geen contracten meer heb met zorgverzekeringen zal de partner-relatietherapie bij mij (in de meeste gevallen) voor eigen rekening komen. In een enkel geval kunt u (een deel van de kosten) declareren via uw aanvullende verzekering. Ik raad u aan om bij uw eigen zorgverzekering na te vragen of de partner-relatietherapie (deels) vergoed kan worden.

De duur van een partner-relatietherapie of systeemtherapiesessie betreft 90 minuten. De kosten voor een sessie van anderhalf uur zijn €200,- (waarbij de betrokkenen ieder hun deel van de rekening gefactureerd krijgen).

Bovengenoemde en andere informatie vindt u in het document Behandelovereenkomst Partnerrelatietherapie en systeemtherapie. Deze kunt u  hier downloaden.

Contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Voor meer informatie over Zivver zie  Privacy

 

Start veilig bericht

Kwaliteit

Ik ben in het bezit van het Kwaliteitscertificaat Praktijkvisitatie LVVP .

Ik ben in het bezit van een Kwaliteitsstatuut (versie 2022). Deze is desgewenst beschikbaar in mijn praktijk.

Mijn privacyverklaring kunt u hier inzien Privacystatement.

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform de wettelijke richtlijnen en BIG registraties.

Mijn BIG-registraties:

            Psychotherapeut: 49050554916

             Klinisch psycholoog: 29050554925

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:  

 • LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen Psychotherapeuten)

 • NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)

 • VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie)

 • EFT (Stichting Emotionally Focused Therapie Nederland)

Op de algemene pagina links vindt u links naar de websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Voor informatie over procedures bij klachten, verwijs ik u naar de pagina Klachtenregeling.