Contact QP3/P3

De praktijk is gevestigd op:

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

 

 

Klinisch psycholoog | Psychotherapeut | Systeemtherapeut | Supervisor | Leertherapeut | Docent

       Wie ben ik?

Ik ben klinisch-psycholoog, psychotherapeut en gezins- en relatietherapeut. Van huis uit ben ik orthopedagoog (Radboud Universiteit Njmegen) en ben vanaf 1994 werkzaam geweest bij verschillende organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen en hun gezinnen.

Vanaf 2005 werk ik ook als vrijgevestigd psychotherapeut en heb ik mijn werkveld uitgebreid naar de behandeling van (jong)volwassenen en (echt)paren. Verder ben ik als opleider/docent werkzaam en geef ik supervisie en leertherapie.

Ik ben sinds 2019 gestopt met het doen van individuele psychotherapieën bij QP3 en richt ik mijn aandacht in het hier en nu op partner-relatietherapie en de opleiding tot systeemtherapeut, systeemtherapeutisch werker, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ook verpleegkundig specialisten i.o. kunnen voor leertherapie bij mij terecht. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

Naast mijn werkzaamheden bij QP3 ben ik als klinisch-psycholoog - psychotherapeut en gezinstherapeut werkzaam bij Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik werk daar in een team voor angst-. stemings- en persoonlijkheidsproblemen.

Mijn specialisaties zijn:

  • Systeemtherapie
  • Partner-relatietherapie
  • EF(FT)T (Emotionally Focuses (Family) Therapy
  • Psychotrauma (o.a. EMDR)
  • Schematherapie
  • Kinder- en jeugdpsychotherapie

Werkwijze en contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Voor meer informatie over Zivver zie Privacy

 

Start veilig bericht

 

Systeemtherapie/partner-relatietherapie

Als partners in hun relatie problemen ontwikkelen, kan dat een zware wissel trekken op hun psychische en lichamelijke welbevinden. In de wisselwerking die partners of gezinsleden met elkaar hebben, kunnen in de loop van de tijd interactiepatronen ontstaan die als problematisch worden ervaren. Soms zijn de problemen van voorbijgaande aard maar wanneer de problemen aanhouden kan relatietherapie of gezinstherapie helpend zijn. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde ruzies steeds terugkeren en het niet lukt om er samen uit te komen, wanneer de meningsverschillen over de opvoeding tot een negatieve sfeer in de thuissituatie leiden of wanneer er juist steeds minder met elkaar wordt gedeeld en er steeds meer verwijdering onstaat.

Als systeemtherapeut werk ik vooral vanuit de EFT methodiek. EFT betekent emotionally focused therapy waarbij gewerkt wordt vanuit het hier en nu aan de emotionele verbinding tussen partners of gezinsleden. Ik zal in de therapie ook de hechtingsgeschiedenis van beide partners bevragen en meenemen. Daar ligt mijns inziens vaak de basis van hoe we geleerd hebben om te gaan met relaties en emoties.

Mijn werkwijze is procesgericht en transparant. Ik gebruik mijn klinische evaring en deskundigheid als psychotherapeut en combineer deze met een warme en integere professionele attitude. Veiligheid in het therapeutisch contact is daarin een belangrijke voorwaarde voor een goed lopend therapieproces.

Mijn ervaring is dat het werken aan herstel van emotionele verbinding een mooie en waarachtige manier kan zijn om met elkaar te werken aan psychische en lichamelijke gezondheid. Emotiegerichte partnerrelatietherapie zal zijn effect hebben op de gezondheid van de relatie maar ook op het individuele welbevinden, zowel in psychische als in lichamelijke zin. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat.  

Kosten en vergoeding partner-relatietherapie

Partner-relatietherapie wordt sinds januari 2013 in veel gevallen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Gezien ik geen contracten meer heb met zorgverzekeringen zal de partner-relatietherapie bij mij in de meeste gevallen voor eigen rekening komen. Ik raad u aan om bij uw eigen zorgverzekering na te vragen of de partner-relatietherapie (deels) vergoed kan worden uit uw aanvullende verzekering.

De kosten van de partnerrelatietherapie zijn €180,- per sessie van 90 minuten.

Het document Behandelovereenkomst Partnerrelatietherapie kunt u hier downloaden.

Supervisie en leertherapie

Ik ben supervisor en leertherapeut voor de NVRG en de VKJP en sta geregistreerd in het supervisoren- en leertherapeutenregister van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

Ik kan mijn kwaliteiten inzetten voor de opleiding tot systeemtherapeut (NVRG) en voor de BIG (kinder- en jeugd)opleidingen (GZ, PT en KP). 

Ik geef supervisie over kinder- en jeugd psychotherapieën (experientieel), systeemtherapie en partner-relatietherapie

In de documenten hieronder geef ik nadere informatie over praktische zaken maar kunt u mij als professional ook wat beter leren kennen. Wanneer u vragen heeft over beschikbaarheid, mail me dan gerust. 

Leertherapie document

Supervisie document

Ik ben in het bezit van het Kwaliteitscertificaat Praktijkvisitatie LVVP NVVP-visitatielogo.

Ik ben in het bezit van een Kwaliteitsstatuut. Dit kunt u hier downloaden evenals mijn Privacy statement.

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform de wettelijke richtlijnen en BIG registraties.

Mijn BIG-registraties:

                   Psychotherapeut: 49050554916

                   Klinisch psycholoog: 29050554925

Ik ben aangesloten bij:  

                   LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen Psychotherapeuten)

                   NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

                   VEN (Vereniging EMDR Nederland)

                   VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie)

                   EFT (Stichting Emotionally Focused Therapie Nederland)

    

Op de pagina links vindt u links naar de websites van de beroepsverenigingen.

Voor informatie over procedures bij klachten, verwijs ik u naar de pagina Klachtenregeling.