Contact QP3/P3

De praktijk is gevestigd op:

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

Telefoon: 026 44 65 812

Fax: 026 44 63 582

 

 

Psychiater | Psychotherapeut

 • Leertherapeut VPeP(vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapei)
 • (Leer)Supervisor VCgP, NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
 • Opleider Supervisoren VCgP, NVP

Wie ben ik?

Sinds 1984 ben ik vrijgevestigd therapeut. Sinds 1986 werk ik in mijn eigen praktijk in Arnhem als zelfstandig gevestigd psychiater, psychotherapeut.
Ik werk op verschillende dagen, vaak ook 's avonds en op zaterdagochtend. Ik doe individuele- en systeem-(echtpaar- en gezins-)behandelingen.

Daarnaast ben ik leertherapeut, supervisor (psychotherapie, leiderschap/management, supervisie) leiderschap/managementcoach en docent in leiderschaps- en managementcursussen medisch specialisten (waaronder psychiaters). Ook werk ik als parttime als ad interim-psychiater op verschillende niveaus in organisaties (van psychiater-behandelaar tot psychiater in de raad van bestuur).

Ik ben, soms met een vaste collega, vooral betrokken bij veranderings- en samenwerkingstrajecten in grote organisaties.

Met welke klachten kunt u bij mij terecht?

U kunt contact met mij opnemen als u last heeft van psychiatrische problematiek (zoals ernstige depressieve gevoelens, angsten en verslavingen) die problemen geeft op meerdere levensgebieden zoals in uw relatie(s), met uw studie en op uw werk.

Hoe werk ik?

Na verwijzing door uw huisarts bespreken we in een aantal gesprekken uw klachten en uw hulpverwachting. We staan eveneens stil bij uw persoonlijke achtergrond. Voor de diagnostiek en voor de evaluatie van de behandeling maak ik gebruik van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door het bedrijf TelePy voor mij afgenomen. Als we de problemen in kaart gebracht hebben, bespreek ik met u mijn bevindingen en stel ik een behandelplan voor.

Psychotherapie vormt de basis van mijn behandelingen. Deze behandelingen zijn gebaseerd op de inzichten vanuit verschillende therapeutische stromingen (waaronder de Persoons-gerichte experiëntiële Psychotherapie, de Mindfulness Based Cognitive Therapy, de Cognitieve Gedragstherapie, de Systeemtherapie) en recente ontwikkelingen vanuit de neuropsychologie.

Als dat nodig is, schrijf ik u ook medicijnen voor.

Simpel gezegd werkt psychotherapie als volgt. Door de gesprekken en soms ook door "huiswerk"-opdrachten, krijgt u inzicht in de patronen van gevoelens, gedrag en gedachten, waarmee u uw leven bepaalt. Door deze patronen te leren herkennen en deze daarna te veranderen, werkt u aan uw behandeldoel(en). Soms kan het noodzakelijk zijn om terug te gaan in uw leven om de oorzaak, b.v. een trauma aan te pakken.

Aanmelding en contact

Wachttijd voor een intakegesprek 14 weken. Ik neem een beperkt aantal patienten aan. Aanmelden kan op eigen initiatief. Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk.

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Voor meer informatie over Zivver zie Privacy

 

Start veilig bericht

Overige informatie

Contracten

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars zodat u in veel gevallen zelf een deel van de behandeling betaalt. Dit geldt niet indien u een restitutiepolis hebt.

U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.

BIG-registratie
 • Arts | Psychiater: 59023386501
  Psychotherapeut: 59023386516

Op de pagina links vindt u link naar de website van het BIG-register.

AGB-code
 • Praktijk: 03071888
  Persoonlijk: 03059115
Aangesloten bij
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
  Nederlandse Vereniging voor GroepsPsychotherapie (NVGP)
  Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Op de pagina links vindt u link naar de websites van de beroepsverenigingen.

Klachtenregeling

Voor meer algemene informatie omtrent psychotherapie en procedures bij klachten, verwijs ik u naar de pagina Klachtenregeling op deze website.

Copyright © 2019 QP3