Wet- en regelgeving

Alle praktijken die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband QP3, voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Dit heeft o.a. betrekking op ons professioneel handelen, het omgaan met vertrouwelijke informatie en met het klacht- en tuchtrecht.

Via de onderstaande links kunt u hier in algemene zin meer informatie over vinden:

Daarnaast is ieder van ons is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut vinden op de website bij de individuele praktijkhouder of u kunt deze bij hem of haar opvragen.

Mocht u vragen over hebben de wet –en regelgeving dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid een en ander nader toe te lichten.

QP3

©QP3 Alle rechten voorbehouden
Webontwikkeling Walraven WebWerk.

Contact

  • Adres:

    Amsterdamseweg 102
    6814 GH Arnhem

  • Telefoon: