Skip to main content
QP3

Praktijk voor psychologie,
psychotherapie en psychodiagnostiek
Deskundig en persoonlijk

QP3 Psychologie

QP3 staat bekend om zijn deskundige en persoonlijke aanpak

QP3 is een kleinschalig samenwerkingsverband van zelfstandige praktijken waar u terecht kunt voor een divers aanbod van psychotherapeutische zorg.

Bij QP3 werken klinisch psychologen, psychotherapeuten en een psychiater die elk vanuit hun kennis en ervaring hun eigen praktijk vormgeven. We zijn elk in het bezit van een BIG-registratie en werken op inhoud met elkaar samen. Vanuit onze verschillende achtergrond en expertise houden we elkaar scherp en inspireren elkaar.
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van zorg en professionele kennis in te bedden in een stevige en veilige therapeutische relatie. We doen dit op een persoonlijke manier waarbij u direct contact heeft met uw behandelaar.

QP3 bestaat sinds 2000 en is opgericht door psychiater-psychotherapeut Frans Que. In de loop der jaren is QP3 gestaag uitgebreid van een kleine club van drie collega’s tot het huidige samenwerkingsverband. Helaas is Frans Que in januari 2022 overleden. Hij was en is nog steeds een belangrijke verbindende kracht voor ons. We zijn hem dankbaar voor zijn visie, kennis en inspiratie, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

We bieden psychologische of psychiatrische zorg bij klachten en problemen die uw persoonlijk functioneren belemmeren zoals angst, somberheid, ingrijpende levensgebeurtenissen, psychotrauma, een negatief zelfbeeld, relatieproblemen of langdurige stress. Onze behandelingen worden in samenwerking met u, met als uitgangspunt uw hulpvraag en behandelwensen, vormgegeven. We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Mocht de complexiteit van uw problematiek daar om vragen bieden wij ook langduriger psychotherapeutische zorg. Wanneer uw problematiek vraagt om acute zorg of crisisinterventie bieden wij dat niet.

Tijdens vakanties of langdurige ziekte nemen wij binnen QP3 voor elkaar waar. U kunt ons dan bereiken via het algemene praktijknummer en/of de mailadressen van de individuele praktijkhouders.

Binnen ons samenwerkingsverband bestaan diverse mogelijkheden voor supervisie (diagnostiek en behandeling) en leertherapie. Voor supervisie kunt u terecht als u een BIG opleiding volgt (GZ, PT, KP ) of een traject bij de beroepsverenigingen VGCT, VPeP, VKJP of NVRG. Leertherapie wordt geboden voor de BIG opleidingen (GZ, PT, KP, VS) en voor de VGCT, VPeP, VKJP en de NVRG.

Bent u op zoek naar een specifieke behandeling of behandelaar, leertherapeut of supervisor bekijk dan de persoonlijke pagina’s (Wie zijn wij?) van onze individuele praktijkhouders. Daar vindt u belangrijke en relevante informatie over bijvoorbeeld specialisaties, werkwijze, registraties, contractafspraken met zorgverzekeraars en tarieven. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u ieder van ons persoonlijk benaderen via de mail. Een contact button voor beveiligde communicatie vindt u op onze individuele pagina’s.

QP3 werkt samen met huisartsen, ziekenhuizen en collega praktijken en -instellingen in de regio.

 

Website bijgewerkt op 16-7-2024