Skip to main content

Mevrouw. Drs. S. L. (Sarah) Hecht

Psychotherapeut | Gz-psycholoog | Supervisor | Docent

Mijn naam is Sarah Hecht en ik heb mij in 2022 bij mijn collega’s van QP3 aangesloten als vrijgevestigd psychotherapeut/GZ-psycholoog. Vanaf 2001 ben ik werkzaam als psycholoog in zowel grote GGZ instellingen als enkele kleinere groepspraktijken. Ik heb op angst- en stemmingspoli’s gewerkt, alsook op afdelingen waar vooral persoonlijkheidsproblematiek werd behandeld.

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk werk ik bij een grote GGZ instelling in de regio, momenteel voornamelijk in de acute psychiatrie. Tevens ben ik docent op de Radboud Universiteit voor de opleiding tot psychotherapeut.

Werkwijze Psychotherapie

In persoonsgerichte psychotherapie richten we ons op onbewuste, veelal ongewenste patronen die zich met name voordoen binnen onszelf of tussen onszelf en anderen. Ik ben ervan overtuigd dat de manier van omgaan met onszelf en anderen tot klachten kan leiden wanneer we ons onvoldoende (kunnen) richten op basisbehoeften zoals veiligheid, verbondenheid, steun, troost en (be)grenzen. Het vinden van evenwicht in uiten en verdragen van verdriet, angst of woede is tevens een belangrijke pijler van mentale gezondheid. Ook positieve zaken als trots, vertrouwen, voldoende autonomie, open staan voor (nieuwe) ervaringen, dragen daaraan bij.

Psychotherapie kan helpen om meer bewust te worden van onze patronen, onze remmingen of het gebrek daaraan en deze waar mogelijk te doorbreken, begrenzen of begrijpen.

In behandeling maak ik onder andere gebruik van het onderzoeken van de ontwikkelingsgeschiedenis en van de behandelrelatie (de belevingswereld, in het bijzonder in de relaties met anderen, wordt onderzocht in het contact met de behandelaar). Daarnaast pas ik waar nodig ook meer cognitieve gedragstherapeutische interventies toe, zoals bijvoorbeeld EMDR, of technieken uit de schematherapie. Ik ben tevens gewend om gezinsleden of partners te betrekken bij de behandeling, omdat ik van mening ben dat veranderprocessen ook van invloed zijn op naasten.

We starten met 1 tot 3 onderzoeks-/indicatiegesprekken, waarna we samen tot een plan van aanpak komen. Ook zal ik regelmatig gebruik maken van vragenlijsten of geef ik soms opdrachten mee.

Problemen waarmee u bij mij in de vrijgevestigde praktijk niet terecht kan zijn: (ernstige) verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen waarbij sprake is van fors ondergewicht, terugkerende psychoses, een (instabiele) bipolaire stemmingsstoornis, zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking. Ook wanneer een ontwikkelingsstoornis als een autisme spectrum stoornis of ADHD de primaire focus van behandeling dient te zijn is psychotherapie bij mij niet de eerste keuze.

Ik werk integratief en heb scholing gehad in (o.a.) de volgende psychotherapievormen of technieken (zie voor meer informatie www.psychotherapie.nl)

  • Schematherapie (SFT)
  • Affect Fobie Therapie (AFT)
  • Mentalization Based Treatment (MBT)
  • Systeemtherapie (waaronder EFT)
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • EMDR en Imaginaire exposure
  • Kortdurende, oplossingsgericht therapie
  • Groepspsychotherapie

Aanmelding

Bij aanmelding voor behandeling heeft u een verwijzing nodig, meestal van de huisarts, (bedrijfs)arts of een regiebehandelaar van een GGZ instelling, waarop een vermoeden van een in de DSM-5 vermelde stoornis aangegeven staat. De datum van de verwijsbrief dient te liggen voor de eerste afspraak en mag niet ouder zijn dan 9 maanden.

Ik werk contractvrij, dus ik lever zogenaamde niet gecontacteerde zorg, waarbij u eerst zelf de rekening dient te betalen. U kunt deze rekening daarna declareren bij de zorgverzekeraar; er wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt (bij een naturapolis) een deel van de rekening vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden (dit loopt van 51% tot 90%; bij een zuivere restitutiepolis krijgt u 100% vergoed). Daarnaast moet u rekening houden met uw verplichte eigen risico. Deze is in 2022 vastgesteld op 385 euro.

Ik raad u aan van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de vergoeding die u op basis van uw polisvoorwaarden ontvangt voor ongecontracteerde zorg bij een psychotherapeut.

Werkwijze Overige diensten

Supervisie

Voor AIOS en GIOP’s ben ik erkend als supervisor. Mijn tarief is 110 euro per sessie. Dubbele sessies of sessies met maximaal 3 supervisanten in een groep zijn mogelijk. Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos.

Coaching

Ontwikkelgerichte persoonlijke en/of werkgerelateerde vragen, komen eerder in aanmerking voor coaching dan voor een behandeltraject.

Ik heb veel ervaring opgedaan met het coachen van mensen bij reïntegratietrajecten, met preventie- dan wel coachingsgesprekken bij (risico op) surmenage of burn-out (behandeling van burn-out wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar wanneer geen bijkomende psychiatrische stoornis wordt gezien en valt dan onder coaching). Tarieven worden in onderling overleg afgestemd op de situatie van de klant (particulier of werkgever).

Calamiteitenopvang

Ik heb ruime ervaring in de opvang na incidenten bij bedrijven (supermarkten, bouwmarkten, drogisterijen en horeca) en collega hulpverleners (intern opvang team GGZ instelling). Ook ben ik medewerker van het team, gecoördineerd door de GGD, dat kan worden ingezet voor psychosociale opvang bij ongevallen en rampen in de regio (PSHOR). Wanneer u als werkgever gebruik wil maken van calamiteitenopvang voor individuele of groepen medewerkers kunt u contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Zie ook Betalingstarieven- en voorwaarden

Contact

U kunt mij voor aanmelding, vragen of lopende zaken mailen via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Voor meer informatie over Zivver zie Privacy

Start veilig bericht

Overige informatie

BIG nummers:
Psychotherapeut : 79909542816
GZ-psycholoog : 59909542825
AGB-code hulpverlener :94008807
AGB-code praktijk: 94066981
KvK nummer : 86613995

Ik ben lid van:

NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie)

Voor meer informatie over de BIG-registratie, zie pagina Beroepsverenigingen en BIG-register op deze website

U kunt hier mijn Kwaliteitsstatuut downloaden evenals het Privacy statement en het document Betalingstarieven  en -voorwaarden, waarin ook mijn klachtenprocedure beschreven staat.

Waarneming

Tijdens vakanties of langdurige ziekte nemen wij voor elkaar waar.  U kunt ons dan bereiken via het algemene praktijknummer en het mailadres van individuele behandelaars.