Skip to main content

Beroepsverenigingen en BIG-register

Voor (vrijgevestigde) psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten bestaan verschillende beroepsverenigingen. Deze verenigingen behartigen de belangen van de beroepsbeoefenaren. Leden van de beroepsverenigingen zijn gebonden te voldoen aan kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en dienen zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen. Ook bieden beroepsverenigingen diensten als bemiddeling van klachten of geschillen en deskundigheidsbevordering. Alle praktijken die in het samenwerkingsverband van QP3 zijn opgenomen zijn verbonden aan een beroepsvereniging. Op de persoonlijke pagina's kunt u zien welke.

BIG register

Tevens zijn alle behandelaren van QP3 BIG-geregistreerd en opgenomen in het BIG-register. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Een BIG-registratie is alleen noodzakelijk als iemand ook echt actief werkt in het beroep. Informatie over het BIG-register vindt u op de website: BIG-register.