Skip to main content

Werkwijze

 

Diagnostiek en behandeling

We beginnen met één of enkele intake-gesprekken. Samen met u maken wij een inschatting van uw problematiek, formuleren een hulpvraag en bespreken uw verwachtingen. Om een goed beeld te krijgen van u als persoon, uw achtergrond, uw problemen en klachten kan het zijn dat we u (digitale) vragenlijsten in laten vullen. Soms kan het belangrijk zijn navraag te doen naar rapportage van een eerdere behandeling. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen met uw toestemming. Op indicatie kan er psychologisch onderzoek volgen.

Na de intakegesprekken leggen wij een beschrijvende diagnose en behandelplan als concept aan u voor. U kunt het verslag kritisch doorlezen en indien wenselijk om aanpassing vragen. We vinden het belangrijk dat we bij de start van de behandeling overeenstemming hebben over de inhoud en de geformuleerde doelen. Het behandelplan wordt door zowel behandelaar als u ondertekend voor akkoord. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd.

De duur van een individuele behandelafspraak is in principe 45 minuten.

Bij de eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)
  • verwijsbrief van een huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling.

Bereikbaarheid en crisis

We hebben bij QP3 geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Mocht er zich een acute crisissituatie voordoen, dan kunt u hulp inschakelen van uw huisarts of van de huisartsenpost.