Skip to main content

Mevrouw Drs. N. (Nadera) Aga-Abdulsamad

Psychiater

Wie ben ik?

Sinds 2017 ben ik psychiater. Sinds januari 2019 werk ik in mijn eigen praktijk in Arnhem als zelfstandig gevestigd psychiater.Ik werk op verschillende dagen.

Ik doe individuele behandelingen.

Ook werk ik parttime als psychiater bij een GGZ instelling en heb ervaring met transculturele psychiatrie.

Hoe werk ik?

Na verwijzing door uw huisarts bespreken we in een aantal gesprekken uw klachten en uw hulpverwachting. We staan eveneens stil bij uw persoonlijke achtergrond. Voor de diagnostiek en voor de evaluatie van de behandeling maak ik gebruik van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door het bedrijf Embloom voor mij afgenomen. Als we de problemen in kaart gebracht hebben, bespreek ik met u mijn bevindingen en stel ik een behandelplan voor.

Psychotherapie, in combinatie met psychiatrische zorg, vormt de basis van mijn behandelingen. Deze behandelingen zijn gebaseerd op de inzichten vanuit cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, traumabehandeling (narratieve exposure therapie en EMDR)

Naast Nederlands spreek ik ook Dari/Farsi en kan ik de sprekers van deze talen ook in hun moedertaal psychiatrische hulp bieden.

Met welke klachten kunt u bij mij terecht?

U kunt contact met mij opnemen als u tussen 18-65 jaar oud bent en last heeft van psychiatrische problematiek (zoals ernstige depressieve gevoelens, angsten en traumatische ervaringen in het verleden) die problemen geeft op meerdere levensgebieden zoals in uw relatie(s), met uw studie en op uw werk.

Voor wie niet:
Crisisgevoelige patiënten die 24 uurs zorg nodig hebben
Patiënten met ernstige psychotische symptomen
Patiënten met ernstige bipolaire stoornis
Patiënten met verslavingsproblematiek
Patiënten bij wie agressief gedrag op de voorgrond staat
Patiënten met ernstige co morbide lichamelijke ziektes

Aanmelding en contact

Aanmelden kan op eigen initiatief. Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk.
Klik hier voor het aanmeldformulier.


Heeft u vragen? Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver.

Start veilig bericht

Praktijk gegevens

Haoma GGZ B.V
AGB-code
• Praktijk: 03040023
• Persoonlijk: 03306435

Kvk nummer 87525313

BIG-registratie
Arts | Psychiater: 39913654601
Op de pagina Beroepsverenigingen en BIG register vindt u link naar de website van het BIG-register.

Aangesloten bij:

U kunt mijn kwaliteitsstatuut  hier downloaden.

Contracten:
Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:
Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, ONVZ, ASR en DSW. Vanwege het beperkte omzetplafond en het hoge aantal patiënten dat verzekerd is bij VGZ, kan ik dit jaar helaas geen nieuwe VGZ-patiënten in behandeling nemen.
Ik heb geen contracten met CZ, Ohra en Delta Lloyd.
Ik werk niet zonder contracten, dus kan ik helaas de patiënten van de zorgverzekeraars waar ik geen contracten mee heb, niet in behandeling nemen.

Bekostiging en tarieven

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. De behandeling valt onder het verplichte eigen risico.
Voor de tarieven van de NZa klik hier
Tarief voor zelfbetalers: het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische ggz.
Voorwaarden en tarief no-show: bij niet verschijnen op een afspraak zonder berichtgeving of als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt (met uitzondering van calamiteiten), wordt het no-show tarief van € 50,00 in rekening gebracht.

Privacy

Ik ben ingeschreven in de BIG-register en ik moet me dus houden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan de verwijzer. U heeft de mogelijkheid om hier geen toestemming voor te geven.
Uw ziektekostenverzekeraar krijgt administratieve gegevens en de code van de diagnose, maar nooit inhoudelijke behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt dit aan mij kenbaar maken.
Voor alle andere vormen van informatie-uitwisseling met belanghebbenden, anders dan uw verwijzer (b.v. andere medisch specialisten, bedrijfsarts of UWV-arts) wordt per keer expliciet om uw toestemming gevraagd.
U heeft recht op inzage van uw medisch dossier. Het dossier moet 15 jaar bewaard worden, tenzij u dat anders wenst en aan mij laat weten. Voor uitgebreide informatie raad ik u aan om mijn privacy statement document te lezen. Voor mijn privacy statement klik hier

Klachten

Het is belangrijk dat u mogelijke klachten of onvrede over de behandeling eerst met mij bespreekt. Als dit niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Ik ben verplicht om u informatie te geven over de klachtenregeling en klachtencommissie waar ik aan verbonden ben.
Ik ben verbonden aan de klachten- en geschillenregeling van de  NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Het klachtenreglement van de NVvP vindt u hier. U kunt ook contact opnemen via de mail met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie vindt u op de website www.hulpgids.nl en op www.degeschillencommissie.nl. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het tuchtrecht.
U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.
Alle NVvP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
Voor reglement geschillencommissie vrijgevestigde ggz praktijken klik hier. Voor meer algemene informatie omtrent psychotherapie en procedures bij klachten, verwijs ik u naar de pagina Klachtenregeling op deze website.

Waarneming

Tijdens vakanties of langdurige ziekte nemen wij voor elkaar waar.  U kunt ons dan bereiken via het algemene praktijknummer en het mailadres van individuele behandelaars.