Skip to main content

De heer Drs. J. E. (Johan) Wouda

Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Supervisor | Leertherapeut

  • GZ Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Supervisor Basis Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
  • Supervisor/Leertherapeut Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Supervisor/Leertherapeut Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

Wie ben ik?

Ik ben sinds 1981 werkzaam in de GGZ en verbonden geweest aan verschillende instellingen en vanaf 1989 daarnaast deels als vrijgevestigd psychotherapeut actief. Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in de behandeling van veelsoortige problematiek bij voornamelijk volwassenen.

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht?

U kunt bij mij terecht met problemen die u met uzelf hebt en/of in de omgang met anderen. De klachten waar u last van hebt kunnen reden zijn om hulp te zoeken. De hulp is afhankelijk van wat nodig is en kan bestaan uit individuele gesprekken maar ook uit relatiegesprekken.

Werkwijze

Om goed aan te sluiten bij uw hulpvraag is het belangrijk om de onderliggende problematiek goed te kennen. Uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis zal aandacht krijgen bij het ontstaan en in stand houden van uw klachten en hoe dit u op verschillende levensgebieden thans parten spelen. De behandeling zal erop gericht zijn om uw persoonlijk functioneren te optimaliseren en uw klachten te reduceren. De duur van de behandeling zal afhankelijk zijn van de aard en de ernst van uw klachten, maar ook van wat nodig is om hier in de toekomst minder last van te hebben.

Behandelinterventies

Meer informatie over behandelinterventies vindt u op de volgende websites: van kennisnet.vgct.nl en ggzstandaarden.nl

Aanmelding en contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver.

Start veilig bericht

Overige informatie

BIG-registratie

Aangesloten bij

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT)

Ik ben in het bezit van Kwaliteitscertificaat praktijkvisitatie FGzPT  270228 keurmerk Wouda 1

Contracten zorgverzekeraars

Ik heb contracten met ASR / Ditzo, ENO, Menzis, Caresq, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis, CZ / Ohra / nationale Nederlanden, DSW, Zorg en Zekerheid met daaronder vallende contractpartijen. Ik raad u aan om bij uw zorgverzekeraar zekerheidshalve navraag te doen. De contracten hebben een budgettair kostenplafond waarover ik u kan informeren in geval dit voor u gevolgen heeft.

U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.  Dit geldt tevens voor de documenten Privacystatement en Betalingstarieven- en voorwaarden

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan nodig ik u uit om dit bespreekbaar te maken met mij om samen tot een oplossing te komen, dit kan ook telefonisch of schriftelijk. Indien u het idee heeft dat dit onvoldoende uitkomst biedt, dan is bemiddeling door een collega een volgende optie. Als dit onvoldoende werkt of u hier onvoldoende vertrouwen in heeft kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de NVP, waar ik bij aangesloten ben. Op de pagina Klachtenregeling staat de link naar de klachtenprocedure van de NVP vermeld. 

Waarneming

Tijdens vakanties of langdurige ziekte nemen wij voor elkaar waar.  U kunt ons dan bereiken via het algemene praktijknummer en het mailadres van individuele behandelaars.