Wij hebben allen een privacyverklaring. Zie onder: Wie zijn wij? bij uw behandelaar. Meer informatie over privacy vindt u op de website van de LVVP. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet meer toegestaan om voor privacygevoelige informatie gebruik te maken van apps, sms en reguliere mail. Wij maken gebruik van het programma Zivver (Zivver) voor veilig mailen.

Toestemming

Wij zullen u om uw schriftelijke toestemming vragen voor eventueel overleg met uw huisarts of anderen. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Aan anderen, zoals Arbo-artsen of directe familie, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Privacyverklaring

Op uw initiatief is er de mogelijkheid om door middel van het invullen van een privacyverklaring aan te geven dat de patiënt bezwaar maakt tegen het delen van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder met betrekking tot de patiënt gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering. Voor patiënten die deze verklaring hebben ondertekend mogen zorgaanbieders geen privacygevoelige gegevens doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype. De verplichting om deze informatie te registreren blijft dan wel van toepassing. Overlegt u dit met uw behandelaar. Het formulier voor deze verklaring kunt u hier downloaden.