Skip to main content

Wet- en regelgeving

Alle praktijken die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband QP3, voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Dit heeft o.a. betrekking op ons professioneel handelen, het omgaan met vertrouwelijke informatie en met het klacht- en tuchtrecht.

Via de onderstaande links kunt u hier in algemene zin meer informatie over vinden:

Daarnaast is ieder van ons is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut vinden op de website bij de individuele praktijkhouder of u kunt deze bij hem of haar opvragen.

Mocht u vragen over hebben de wet –en regelgeving dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid een en ander nader toe te lichten.