Skip to main content

Mevrouw Drs. K.M. (Kitty) van den Berg

Klinisch psycholoog | Psychotherapeut | Systeemtherapeut | Supervisor | Leertherapeut | Docent

Wie ben ik?

Mijn naam is Kitty van den Berg. Ik ben klinisch-psycholoog, (kinder- en jeugd)psychotherapeut en gezins- en relatietherapeut. Van huis uit ben ik orthopedagoog (Radboud Universiteit Nijmegen) en ben vanaf 1994 werkzaam bij verschillende organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen en hun gezinnen.

Vanaf 2005 werk ik ook als vrijgevestigd psychotherapeut. Ik heb destijds mijn werkveld geleidelijk aan uitgebreid naar de behandeling van (jong)volwassenen en (echt)paren. Momenteel werk ik echter niet meer als behandelaar van individuele volwassen clientën. Hiervoor verwijs ik u graag naar mijn collega's van QP3.

Mijn huidige werkzaamheden bij QP3 richten zich op systeemtherapie/partner-relatietherapie (voor volwassenen) en opleidingsactiviteiten voor zowel BIG professionals (KP, PT, VS) als systeemtherapeuten/systeemtherapeutisch werkers. Ik ben docent, leertherapeut en supervisor..

Naast mijn werkzaamheden bij QP3 ben ik als klinisch psycholoog - psychotherapeut en gezinstherapeut werkzaam bij Praktijk Relou te Arnhem, een systemisch georiënteerde GGZ praktijk voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

Wat doe ik?

Behandeling:

Partner-relatietherapietherapie (PRT)

In iedere relatie ervaren mensen weleens problemen met elkaar. Wanneer deze problemen niet vanzelf weer overgaan kan dat een zware wissel trekken op het psychische en lichamelijke welbevinden van jullie beiden. In de wisselwerking die jullie met elkaar hebben, kunnen interactiepatronen ontstaan die als onprettig en soms zelfs als machteloos makend worden ervaren. Wanneer de onderlinge communicatie stroef verloopt, de sfeer negatief is geworden en het gevoel ontstaat dat je de ander niet goed meer kunt bereiken, zou relatietherapie een manier kunnen zijn om tot positieve verandering te komen. 

In mijn werkwijze ligt de focus op het samen zoeken naar herstel van emotionele verbinding. We onderzoeken hoe jullie interactionele patronen zijn ontstaan en welke ervaringen daarin een betekenisvolle rol hebben gespeeld. Vaak is dat een combinatie van ervaringen uit jullie huidige relatie, eerdere (partner-)relaties en hechtingservaringen vanuit jullie gezin van oorsprong.

Tijdens de therapie zoeken we naar een manier om de negatieve interacties om te buigen zodat jullie relatie weer een plek wordt waarbinnen je jezelf kunt zijn in verbinding met de ander. Waar begrip is voor elkaars behoeften en ruimte voor zowel pijnlijke als plezierige emoties.

Gezinstherapie (18+)

Wat betreft het werken met gezinsrelaties werk ik in mijn eigen praktijk alleen met volwassenen. Voor gezinstherapie bij gezinnen met kinderen onder de 18 jaar verwijs ik u graag naar mijn collega's in de GGZ jeugd.
Wanneer u als volwassene relationele problemen ervaart met een broer of zus, met een zoon of dochter of met een (of beide) ouder(s), kunt u bij mij terecht voor systeemtherapie. Binnen families kunnen moeilijke situaties ontstaan die als pijnlijk worden ervaren en tot kwetsbare gevoelens leiden. Wanneer u er gezamenlijk voor kiest uw onderlinge band te verbeteren, kunnen we middels gezinsgesprekken werken aan herstel van (emotionele) verbinding.

Methodiek

Mijn werkwijze is procesgericht en transparant. Ik gebruik mijn klinische ervaring en deskundigheid als psychotherapeut en combineer deze met een warme en professionele attitude. Veiligheid in het therapeutisch contact is daarbij een belangrijke voorwaarde voor een goedlopend therapieproces.

Een belangrijke theoretische en methodische onderlegger voor mijn werkwijze als systeemtherapeut is de Emotionally Focused Therapy (EFT) www.eft.nl

Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat emotiegerichte partnerrelatietherapie ven gezinstherapie (EF(F)T) in veel gevallen een positief effect zal hebben op de gezondheid van de relatie maar ook op het individuele welbevinden, zowel in psychische als in lichamelijke zin.

In die zin is gezins- en relatietherapie een belangrijke en effectieve interventie, die gericht is op de (preventie van de ) gezondheidskundige verzorging van de mens.

Behandeltarieven

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars en stel in mijn praktijk geen individuele diagnoses. Dit betekent dat u uw behandeling bij mij zelf zal bekostigen.

De duur van een partner-relatietherapiegesprek of gezinstherapiesessie betreft 90 minuten. Voor een sessie van anderhalf uur breng ik € 200,- in rekening. Bij PRT splits ik de rekening voor beide aanwezige individuen. Zie voor meer belangrijke (voor)informatie mijn behandelovereenkomst. Voor individuele diagnostiek en behandeling kunt u eventueel terecht bij mijn collega's van QP3. Informatie over de kosten van vergoede en onvergoede zorg kunt u vinden onder Praktijkinformatie. Ook kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar die u kan helpen een passende zorgverlener te vinden.

Behandelovereenkomst Partnerrelatietherapie en systeemtherapie.

Ik adviseer u bij voorafgaand aan uw aanmelding de behandelovereenkomst te lezen. Downloaden kan hier.

Opleidingsactiviteiten

 • Als docent ben ik werkzaam bij RCSW (Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen) te Nijmegen. Ik geef daar les over systeemtherapie aan klinisch psychologen en psychotherapeuten in opleiding.
 • Ik verzorg supervisie (individueel en groeps-) voor psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (BIG), klinisch psycholoog (BIG) of (kinder- en jeugd)psychotherapeut (BIG). Mijn expertise ligt op het gebied van de systeemtherapie, ouderbegeleiding en/of experientiele/persoonsgerichte psychotherapie voor kinderen, adolescenten en jong volwassenen (met aandachtsgebieden psychotrauma en schematherapie).
 • Ik verzorg supervisie (individueel en groeps-) ten behoeve van de opleidingsroute tot systeemtherapeut (NVRG) of systeemtherapeutisch werker (NVRG).
 • Ik verzorg leertherapie voor klinisch psychologen (KP), psychotherapeuten (PT), verpleegkundig specialisten (VS) en systeemtherapeuten (NVRG).

In de opleidingsdocumenten hieronder geef ik nadere informatie over praktische zaken (waaronder tarieven), maar kunt u mij ook als professional en persoon wat beter leren kennen.

Wanneer u vragen heeft over beschikbaarheid, mail me dan gerust (zie hieronder start veilig bericht).

Leertherapie document

Supervisie document

Contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver.

Start veilig bericht

Kwaliteit

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform de wettelijke richtlijnen en BIG registraties.

Ik ben in het bezit van een Kwaliteitsstatuut. Deze is desgewenst beschikbaar in mijn praktijk.

Mijn privacyverklaring kunt u hier inzien Privacystatement.

Mijn BIG-registraties:

 • Psychotherapeut: 49050554916
 • Klinisch psycholoog: 29050554925

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:  

 • NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten)
 • NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) 
 • VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie) 
 • Stichting EFT (Stichting Emotionally Focused Therapy Nederland)
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Mocht u ontevredenheid ervaren over uw behandeling of klachten hebben over mijn werkwijze dan kunt u dit ten allen tijden met mij bespreken. Ik vind het belangrijk mijn werkwijze te optimaliseren en zal uw feedback serieus nemen. In de meeste gevallen verwacht ik dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er samen niet goed uitkomen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Onder andere bij de beroepsvereniging voor psychotherapeuten (NVP) waar ik bij ben aangesloten.

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op onze website onder Praktijkinformatie.

 

 

Waarneming

Tijdens vakanties of langdurige ziekte nemen wij voor elkaar waar.  U kunt ons dan bereiken via het algemene praktijknummer en het mailadres van individuele behandelaars.