Skip to main content

Tarieven en vergoeding

Belangrijk te weten is dat bij vergoeding middels de basisverzekering wel uw eigen risico zal worden aangesproken.

Wij adviseren u om altijd voor de start van de behandeling met uw behandelaar te bespreken of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Is dit wel het geval dan ontvangt u een volledige vergoeding van uw behandeling en factureert uw zorgverlener direct bij uw zorgverzekering.

Heeft uw zorgverlener geen contract met uw zorgverzekering dan betaalt u in eerste instantie de facturen aan uw zorgverlener zelf. U kunt dan afhankelijk van uw polis (natura, combinatie of restitutie-) de gemaakte kosten (voor een groot deel) terugvorderen bij uw zorgverzekering. De vergoedingspercentages kunnen uiteenlopen tussen de 65% en de 100%.

Voor informatie over de contracten, die onze praktijkhouders met de verschillende zorgverzekeraars hebben afgesloten, verwijzen wij u naar hun persoonlijke pagina’s.

Voor informatie over de vergoeding, kunt u ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekering die u precies kan uitleggen hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Facturering van de verzekerde zorg vindt plaats volgens de richtlijnen van het in 2022 ingevoerde Zorg Prestatie Model (ZPM). Op de nota staan de geleverde prestaties. Deze geven de daadwerkelijk geleverde zorg aan. Het tarief is gebaseerd op type behandelaar, de setting waarin de behandeling plaatsvindt, de soort zorg en de geplande (direct bestede) tijd aan u. Bij een uitloop langer dan 15 minuten wordt de geplande tijd opgehoogd. Uw behandelaar zal ook indirecte tijd aan u besteden (bijv. verslaglegging of (door u geaccordeerd) overleg met medebehandelaren of uw huisarts). Deze tijd wordt in het tarief verdisconteerd. Op de factuur wordt de Zorgvraagtypering – op basis van de vragenlijst HoNOS+ – vermeld. Zie voor meer informatie: LVVP info

Voor de (behandel)contacten tussen cliënt en behandelaar zijn vaste tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De hoogte van de tarieven hangt af van het beroep van de behandelaar (bijvoorbeeld psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog), het soort contact (diagnostiek of behandeling) en van de duur van het contact. In de onderstaande link komt u terecht op de tarievenzoeker, waar u de vastgestelde tarieven van de zorg kunt vinden.  NZA Tarievenzoeker

Zelfbetalers/ niet verzekerde zorg

Wanneer uw behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering (zoals bijvoorbeeld in het geval van werkgerelateerde problemen, aanpassingsproblemen, identiteitsproblemen of relatieproblemen) betaalt u de behandeling zelf. Uw behandelaar moet daarover heldere afspraken met u maken. Deze tarieven zijn aan een maximum gebonden.

Informatie hierover vindt u bij uw behandelaar, uw zorgverzekeraar of kijk voor meer informatie op: LVVP niet verzekerde zorg.

De tarieven voor de niet verzekerde zorg bij QP3 kunt u vinden op de persoonlijke pagina’s van verschillende praktijkhouders.

De betalingsvoorwaarden en de afspraken rondom no-show (wanneer u niet verschijnt of geannuleerd heeft binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak) kunt u vinden op de persoonlijke pagina’s van de bij QP3 aangesloten praktijkhouders.